AÇIK RIZA BEYANI

“Aydınlatma Metni”nin tamamını okudum, anladım ve Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. (“Mattel”)’ın Kanun çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Mattel tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.