GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. (“Mattel”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”), ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. http://www.hotwheelsdunyam.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Mattel tarafından işletilmekte olan http://www.hotwheelsdunyam.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Mattel ile paylaşılan veya Mattel’in, Veri Sahibi’nin Site’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Mattel tarafından http://www.hotwheelsdunyam.com sitesi üzerinde site ziyaretçilerine ait çerezler; “sitenin operasyonel faaliyetinin yürütülmesi” ve “kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi” amaçlarıyla, Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir. Sitemiz kapsamında toplanan çerezler gerçek kişilerin kimliklerini belirli veya belirlenebilir kılmak için kullanılmamaktadır. Site kapsamında işlenen çerezlere ilişkin daha detaylı bilgilendirme için metnin devamında yer alan “Çerez Politikası”na bakabilirsiniz.
Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Mattel, Veri Sahipleri’nin Site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri tarafından başvuru formunun Mattel’e iletilerek kullanabilirsiniz. Mattel, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Matttel’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politikası:

Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. (“Mattel”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, http://www.hotwheelsdunyam.com (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
İşbu Çerez Politakası Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Mattel, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
İnternet sitesi içerisinde Google Analytics* ve Facebook Ads * çerezleri kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

ÇEREZ İSİM AÇIKLAMA, SÜRE ve TERCİHLER

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler sadece internet sitesi kullanımına ait istatistiksel anonim veri olup, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Maksimum Tutulan Süre: 720 Gün
Kullanılan Süre: 180 Gün
Çerezlerin Kontrolü: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sitemiz, Facebook Ads çerezleri kullanmaktadır. Facebook ölçüm ortakları reklam verenlerin Facebook reklam kampanyalarının etkinliğini anlamasına ve bu kampanyaların performansını diğer internet sitelerinde ve uygulamalarda gösterilen reklamlarla karşılaştırmasına yardımcı olmak için Facebook Ürünlerinde çerezler kullanır. Üçüncü taraflar da, kendi sitelerinde ve uygulamalarında Facebook Ürünleriyle bağlantılı olarak çerezler kullanır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Facebook sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Facebook’un veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Facebook’un çerez faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. https://www.facebook.com/policies/cookies/
Maksimum Tutulan Süre: 720 Gün
Kullanılan Süre: 180 Gün
Çerezler bilgilendirme: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Mattel, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanları hakkında genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Gizlilik ve Çerez Politikası’ndaki Değişiklikler
Mattel, ve Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Mattel, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.